O Společnosti Vincenze Priessnitze

Na počátku byl přípravný výbor pro oslavy 200. výročí narození Vincenze Priessnitze, jehož první aktivity spadají do r. 1990. Přesněji řečeno, hlavním iniciátorem byl neúnavný propagátor odkazu slavného vodoléčitele a autor biografickéaho románu „Prameny živé vody“ JUDr. Miloš Kočka. On to byl, kdo již v r. 1990 získal příslib UNESCA o zařazení výročí do Kalendáře světových kulturních výročí na r. 1999. S velkým předstihem tak počaly přípravy na r. oslav, rok 1999.

 

Nadace Vincence Priessnitze byla založena 18.2.1993 jako jeden z předpokladů zdárného průběhu oslav. Zaregistrována byla 8.3. téhož roku pod názvem „Nadace Vincence Priessnitze pro záchranu a rozvoj kulturního dědictví města Jeseníku. V jejím čele stáli Ing. Václav Dvořák, Ing. Petr Košacký jako starosta Jeseníku a Mgr. Zdeněk Brachtl, ředitel muzea v Jeseníku. Její práce a iniciativa přípravného výboru vyvrcholila v letech 1996-1999: podílela se na propagaci výročí – např. vydáním malé monografie o V. Priessnitzovi v r. 1996, na organizaci jednotlivých akcí v rámci oslav, na vydání Almanachu a dalších aktivitách. V r. 1998 se z důvodu legislativních změn nadace transformovala a vznikla tak Společnost Vincenze Priessnitze. Po oslavách však aktivita společnosti ochabla, začalo jít o čistě formální spolek. Velkou ztrátou v této souvislosti byla smrt Mgr. Zdeňka Brachtla, jednoho z aktivních členů. Druhou výjimkou byl dr. Miloš Kočka, jehož zásluhy byly oceněny jmenováním čestným předsedou společnosti. Také průvodcovské aktivity p. Kratěny nepolevily. K oživení činnosti došlo s přílivem nových členů především z řad lékařů Priessnitzových léčebných lázní, a. s. Jeseník v r. 2001. Nová správní rada v čele s předsedou MUDr. Jaroslavem Novotným dokázala od dubna 2001 rozhýbat i ostatní členy k nemalým aktivitám.

V současné době má Společnost Vincenze Priessnitze 29 členů. Nejde tedy v žádném případě o občanské sdružení s masovou členskou základnou. Jako členové jsou přijímáni jen ti, kdo chtějí aktivně pracovat na plnění cílů společnosti. Sídlo společnosti bylo v r. 2001 přeneseno z Masarykova náměstí do prostor Priessnitzových léčebných lázní, a. s.

 

Hlavní cíle a aktivity Společnosti Vincenze Priessnitze:

 

1.  záchrana kulturních památek na Jesenicku, zejména těch, které jsou významné pro rozvoj turistiky, lázeňství a cestovního ruchu,

 

2.     podpora zřizování nových objektů tohoto charakteru a jejich propagace,

 

3.     podpora společenských a kulturních aktivit majících stejné cíle,

 

4.     optimalizace využití finančních prostředků vynaložených za účelem dosažení cílů společnosti,

 

5.     publikační a vydavatelská činnost,

 

6.     propagace odkazu V. Priessnitze v ČR a v zahraničí,

 

7.     pořádání a garance odborných a společenských seminářů,

 

8.   založení tradice udílení Ceny Vincenze Priessnitze za přínos v oblasti alternativní medicíny a balneologie.

Přílohy ke stažení
Download this file (stanovy.pdf)Stanovy společnosti V. P.[ ]

Partneři

 Priessnitzovy lázně Jeseník

 

 

 

Česko polské toulky

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Společnost Vincenze Priessnitze, z.s.

Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník

Tel.: +420 584 491 384

E-mail: kalinova@priessnitz.cz

www: www.priessnitz.jeseniky.org

K zamyšlení

„Nad vodu nic! / z vody znik / z vody zrůst / voda léčivo živné.

Priessnitz zdárně konal, Thales moudře co tušil.“

 

Verše básníka F.M. Klácela vytesaná na Českém pramenu.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com and www.jeseniky.org 2016